บริการ

รับพิมพ์งาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ราคาเริ่มต้นหน้าละ 8 บาท
ด้วยโปรแกรม Microsoft office ในรูปแบบ Word, Excel และ PowerPoint

 

รายละเอียดของงาน

 • พิมพ์รายงานทั่วไป
 • พิมพ์เอกสาร แบบประเมิน แบบสอบถามต่างๆ
 • พิมพ์บทคัดย่อ
 • พิมพ์งานวิจัย
 • พิมพ์วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
 • พิมพ์หนังสือต่าง ๆ
 • พิมพ์ข้อสอบ กราฟ ตาราง แผนภูมิ แผนผังต่างๆ
 • พิมพ์สูตรคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์หรืออื่นๆ
 • รายงานวิชาการ รายงานการประชุม สัมมนา

อัตราค่าบริการ
- เริ่มต้นหน้าละ 8 บาท
- หน้าที่มีการแทรกแผนภูมิ chart ตาราง หน้าละ 10 บาท
- หน้าที่มีการแทรกสูตรคำนวณ หน้าละ 15 บาท

** ราคาพิมพ์งานคิดจากหน้าที่พิมพ์เสร็จแล้ว
** ภาษาไทย ขนาดตัวอักษร Angsana New 16 pt
** ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร Times New Roman 12 pt
** ระยะขอบหน้ากระดาษมาตรฐาน ทุกด้าน 2.54 cm

 

รับทำ PowerPoint ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • งานนำเสนอ
 • สื่อการเรียนการสอน
 • รายงานวิชาการ รายงานการประชุม สัมมนา

อัตราค่าบริการ
- ลูกค้าจัดเตรียมข้อมูลให้ สไลด์ละ 10 บาท
- ให้ทางเราหาข้อมูลให้ สไลด์ละ 15 บาท

** พร้อมตกแต่ง หรือจะเพิ่มลูกเล่นต่างๆ ตามความต้องการ
** คิดเป็นสไลด์

 

รับคีย์ข้อมูล

 • จากแบบสอบถามของงานวิจัย, งานวิทยานิพนธ์และงานอื่นๆ
 • ด้วยโปรแกรม SPSS (Statistics Package for the Social Sciences)
 • คีย์งานอื่นๆ (ลูกค้าโทร/อีเมล์สอบถามได้ค่ะ)

อัตราค่าบริการ
- ค่าคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม เริ่มต้นที่ ชุดละ 5 บาท

 

*** ราคานี้ไม่รวมค่าปริ้นงานค่ะ***

 

ทางเรารับพิมพ์งานทั้งงานด่วนและงานธรรมดา
ระยะเวลาในการทำงาน ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
ทางเรายินดีให้บริการด้วยคุณภาพ ส่งงานรวดเร็ว ทันใจ งานถึงมือลูกค้าตรงตามเวลา