การรับ-ส่งงาน

บริการรับ-ส่งงาน มีดังนี้

 

1. รับ-ส่งงานทางอีเมล์
- โดยต้นฉบับจะสแกนเป็นไฟล์  PDF. หรือไฟล์  JPG. แล้วแนบไฟล์ส่งมาทางอีเมล์ (E-mail : readytyping@gmail.com)
- เมื่อพิมพ์งานของลูกค้าเสร็จจะส่งไฟล์ที่พิมพ์ กลับไปยังอีเมล์ของลูกค้า

 

2. รับ-ส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน / EMS (โดยที่อยู่จะแจ้งให้ทราบเมื่อส่งงาน)
- กรณีหนังสือ หรือเอกสารต่างๆ

 

** กรณีส่งทางไปรษณีย์ลูกค้าจะเป็นคนออกค่าใช้จ่าย
** ต้นฉบับต้องชัด หากเป็นลายมือต้องอ่านง่ายนะคะ