การชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. รับชำระด้วยเงินสด

 

กรณีส่งทางอีเมล์
เมื่อทางเราพิมพ์งานของลูกค้าเสร็จ จะส่งไฟล์งานให้ลูกค้าก่อนครึ่งหนึ่งของงานทั้งหมด (กรณีส่งทางอีเมล์)
และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ แล้วจะส่งเลขที่บัญชี และยอดเงินรวมทั้งหมดของงานพิมพ์ ไปทางอีเมล์ของลูกค้า
เมื่อทางเราได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว เราจะจัดส่งไฟล์งานทั้งหมดให้ลูกค้าทันที

 

กรณีส่งทางไปรษณีย์
หากให้ทางเราส่งงานทางไปรษณีย์ ขอความกรุณาลูกค้าโอนเงินให้เราทั้งหมดก่อนส่งงาน