รับจัดหน้า

บริการรับจัดหน้า จัดรูปเล่ม ได้แก่ รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ รับจัดหน้างานวิจัย IS Thesis รับจัดหน้าหนังสือ และ eBook นอกจากนี้ยังมีบริการ รับจัดหน้ากระดาษ รับจัดหน้านิยาย ทุกรูปแบบ ทั้ง Microsoft Word, Excel และอื่นๆ ราคาถูก เหมาะสำหรับนักศึกษา โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ หรือผู้ที่มีความต้องการลูกมือช่วยแบ่งเบาแรงในการจัดหน้า ช่วยลดระยะเวลาการทำงานของลูกค้า เพียงท่านระบุความต้องการและให้รายละเอียดรูปแบบหน้ามาให้เรา เรารับรองว่างานที่เสร็จออกมา จะถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะ

ทั้งนี้เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานลูกค้าทุกๆท่าน โดยยึดถือความลับของลูกค้าเป็นสำคัญ เมื่อเสร็จงานเรียบร้อย ทางเราจะดำเนินการลบไฟล์ที่เกี่ยวข้องออกจากระบบทันที และไม่มีการนำไปทำซ้ำ เผยแพร่ โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้น

สำหรับลูกค้านักศึกษา เรามีบริการจัดหน้าและจัดรูปเล่มในรูปแบบของมหาวิทยาลัยต่างๆ

 • รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ เชียงใหม่
 • รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รามคําแหง
 • รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหิดล
 • รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ ศิลปากร
 • รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ เกษตรศาสตร์
 • รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ จุฬา
 • รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ ธรรมศาสตร์
 • รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ ขอนแก่น
 • รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ กรุงเทพ
 • รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รังสิต
 • รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ ราชมงคล
 • รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ ราชภัฏ
 • และ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน

 

อัตราค่าบริการ

งานจัดหน้า (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

 • หน้าอักษรล้วน หน้าละ 5 บาท
 • หน้าตาราง หน้าละ 7-10 บาท
 • หน้าสูตร หน้าละ 10 บาท
 • หน้ารูปภาพ หน้าละ 5 บาท
 • หน้าสารบัญ หน้าละ 8 บาท

 
*คิดตามหน้า Word ที่เรียบเรียงแล้วเสร็จ
**ลูกค้าสามารถแก้งานได้ 2 รอบ จากเนื้อหาเดิม
หากมีข้อมูลใหม่จะคิดค่างานตามปกติค่ะ
ในการแก้ไขงาน จะต้องแนบเอกสารที่ได้รับการตรวจจากอาจารย์มาด้วยนะคะ

***ลูกค้าสามารถส่งไฟล์งานมาให้ทางเราประเมินราคาก่อนได้ค่ะ

Email: readytyping@gmail.com

 

การรับ-ส่งงาน

รับงาน

 • ส่งไฟล์งาน Word, Excel, อื่นๆ โดยการแนบไฟล์มาทาง email : readytyping@gmail.com ได้เลยค่ะ
 • รบกวนระบุรายละเอียดการจัดหน้าในแบบที่ลูกค้าต้องการมาให้ครบถ้วน

ส่งงาน

 • งานที่ลูกค้าจะได้รับ จะเป็นไฟล์งานที่จัดหน้าเสร็จเรียบร้อย พิมพ์ลง Microsoft Word, Excel , PDF ตามแต่ลูกค้าจะระบุ ส่งกลับไปทาง Email ของลูกค้า
 • หรือหรือถ้าลูกค้าต้องให้ให้จัดส่งไปรษณีย์ ทางเรามีบริการไรท์แผ่นซีดีจัดส่งให้ค่ะ

*ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ลูกค้าจะเป็นคนออกค่าใช้จ่าย